Organitzacions locals

En forma de NODES. Els nodes els podem definir com a grups de persones que s'uneixen per a compartir quelcom d'una manera mínimament organitzada.
Un node pot ser una associació, pot ser una cooperativa, pot ser un grup d'afinitat que a partir d'una temàtica concreta vulguin endegar un grup d'intercanvi.
L'important però de les organitzacions locals és fomentar el compartir de coneixements, de serveis, de riquesa local a partir de la vinculació amb la Natura, amb la terra, l'aigua, les energies renovables, etc.
No implica renunciar a les tecnologies del coneixement (per intercanviar informació i possibilitats de creixement del saber col·lectiu) sinó aportar la sensibilitat que el sistema competitiu existent (neolliberal, capitalista, etc.) ens ha fet perdre, al generar competència (destructiva si cal) entre nosaltres.

Les Organitzacions locals es poden constituïr com a "delegacions de l'Empresa Global Arbre de la Pau".