Coordinació

La coordinació entre els Nodes i dins de cadascún d'ells pot ser física i/o virtual en funció de la proximitat.

L'important però és crear els espais necessaris de diàleg i per compartir la informació necessària perquè aquestes són la base per la creació de confiança i aquesta, a la vegada, és la base perquè creixin les sinèrgies i la creativitat personal i grupal, reforçant el sentiment d'autoestima de les persones.