Sobre l'organització de l'empresa

La raó de ser, la seva producció: anar teixint una gran xarxa de cooperació entre les persones, estiguin allà on estiguin, siguin d'on siguin, que creuen i intenten que la seva manera de viure sigui respectuosa amb el Planeta i treballen en la mesura de les seves possibilitats per un món divers, sostenible i pacífic, per impulsar plegats la Gran Transició.
 
Els treballadors: TOTHOM pot ser-ho. Cadascú segons les seves qualitats i possibilitats.

Els directius: cadascú és el directiu de si mateix. Si que calen coordinadors però entesos com a facilitadors, servidors d'un grup gran o petit però mai líders d'un nivell superior.
 
L’estructura: un conglomerat de nodes interconnectats cooperant mútuament a tot arreu. Entenent els nodes com a grups humans que de manera autogestionada es proposen objectius i s’organitzen per assolir-los de manera participativa (grups, entitats, empreses, associacions, cooperatives, etc.).