UNA PROPOSTA: L’EMPRESA GLOCAL ARBRE DE LA PAU

Conscients de la necessitat urgent actual de canviar l’espiral de sinèrgia negativa per la de sinèrgia positiva, proposem aquesta Empresa Glocal (global+local), perquè TOTHOM, cadascú, hi pugui participar, i de manera progressiva, cada vegada puguem ser més treballant-hi, des de la independència i la interdependència però sabent-nos units a un gran projecte col·lectiu.