Dinàmica de creixement

En la mesura que les persones anem entenent que la única sortida que tenim a la Gran Crisi que ens afecta a tots és posar-nos a treballar en els nostres entorns locals per revitalitzar les fonts de l'autèntica riquesa (la naturalesa) i anar canviant el model consumista i despilfarrador de viure per una nova manera de fer més sostenible i segurament molt més saludable, tenint en compte que els recursos són limitats però a la vegada infinits si col·laborem amb la Natura... estarem fent créixer l'empresa global...

L'espiral de sinèrgia positiva començarà a fer-se gran i potent...

La forma que anirà prenent en cada entorn local depén de cada situació i de l'estratègia que es plantejin les persones implicades.

En la mesura en que anem interconnectant els nodes i vinculant aquests projectes locals a aquest gran projecte global, l'empresa global l'Arbre de la Pau s'anirà fent més visible.

La capacitat de replicació de les bones experiències locals per tota la xarxa de comunicacions que ara tenim junt amb el gran potencial de la gent sensible que amb les seves arts, qualitats i professions sap comunicar als demés, els actuals trobadors, que tenen un paper fonamental en la difusió, animació i creixement d'aquesta empresa global, en el creixement d'aquest Arbre de la Pau... www.trobadors.net ... són la gran esperança per fer aquesta Gran Transició.