Beneficis localsTORNAR A LA TERRA: POBLES I BARRIS CAP A L'AUTOSUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA I ENERGÈTICA

Tots els beneficis i guanys que vulguem aconseguir... amb paciència, participació, diàleg i esperit constructiu... les localitats són el nostre espai on hem de viure i ajudar a viure... tots plegats dignament.

En aquesta tasca els NODES locals hi tenen un paper molt important a realitzar a fí d'impulsar iniciatives de transició dels pobles d'un sistema que genera empobriment a un sistema que generi enriquiment.


Beneficis a llarg termini:


COOPERACIÓ, ENRIQUIMENT...


Els guanys locals els creem en la mesura en que treballem per fer possible aquesta nova manera d'entendre les relacions humanes i económiques i això ho posem en pràctica impulsant noves economies en l'entorn local.

Beneficis a curt termini:


AUTOESTIMA, CONFIANÇA...


Si en el teu entorn local ja hi ha alguna xarxa d'economia social creada, pots incorporar-t'hi i d'aquesta manera ja poder gaudir dels guanys (en moneda local o el sistema que estigui implementat) que generin les teves aportacions a la xarxa i a la vegada ja podràs beneficiar-te de les aportacions dels demés membres de la xarxa, afavorint el creixement local i sostenible.

Si en el teu entorn local encara no hi ha cap xarxa d'aquest estil, és important que et comencis a moure't en actes o en espais on puguis contactar amb persones que també tinguin una sensibilitat propera a la teva i amb elles posar en marxa un procés de Transició de la teva comunitat amb un nou model econòmic que progressivament pugui anar canviant les relacions de competència i desconfiança que ens ha generat l'actual sistema (que està caducant), per una nova manera de relacionar-nos des de la cooperació, la solidaritat i la confiança mútua.