Beneficis globalsNO MALMETRE MÉS CASA NOSTRA: LA TERRA

Els que anirem aconseguint a partir de visualitzar el què està passant: Canvi climàtic i necessitats globals insatisfetes... hem de veure què és insostenible del sistema actual per tal de canviar-ho amb les eines del diàleg i la cooperació... la pedagogía de l'acció... la capacitat de replicació de les experiències positives és cada vegada més gran.

Potser sí que si TOTHOM ens hi posem podrem aconseguir aturar el Canvi Climàtic... si més no, aprendre a no malmetre més la Natura i esdevenir còmplices d'ella i no els seus adversaris com estem essent ara (en general).


VERS UN NOU MODEL ECONÒMIC

El sistema econòmic dominant afavoreix la concentració de diners en poques mans. És un diner escàs, ja que qui crea el diner (els bancs i/o els estats), si en crea 1000 i te'ls deixa en un prèctec, tu n'has de tornar 2000, dels quals 1000 no han estat mai creats i per tant t'has d'espabilar a aconseguir-los com sigui per tornar-los... aquesta dinàmica generalitzada per tot el món estimula la competència, la rapinya i les mil maneres de cercar l'enriquiment ràpid sense miraments: aquesta dinàmica, si be és un estimul per la creativitat i l'evolució de la tècnica, és també un incentivador de guerres, d'explotacions, d'imperialismes, de terrorismes, de màfies, de paradisos fiscals, d'especulació, d'enfrontaments, etc.

Si volem un món divers, sostenible i pacífic ens cal un NOU MODEL ECONÒMIC. Aquest nou model sense dubte ha de retornar el "poder econòmic" a les persones en general, no a unes poques. Aquest nou model ha d'afavorir la creativitat, l'autoestima, la participació de tothom i això ho trobem en les experiències de monedes socials, de troc, d'intercanvi mitjançant bancs del temps, etc.

L'economia formal actual ha estimulat el desenvolupament tecnològic i científic com element positiu però s'ha embrutit al no existir uns "acords internacionals" que siguin respectats per tothom, i al no tenir unes "normes" que regulin què es pot i què no es pot fer, han permés l'empobriment i la marginació de milions i milions de persones.

MONEDES COMPLEMENTÀRIES PER FALICITAR L'ENRIQUIMENT LOCAL

En la mesura que siguem capaços de posar en marxa xarxes d'enriquiment local mitjançant monedes socials complementàries, en les que el diner, el valor, el crea cada individu que presta un servei a un altre, veurem créixer l'autoestima de les persones, ja que tothom pot prestar un servei a una altre persona, tothom és vàlid per generar valor. Aquest model estimula el treball local, més artesanal, de tenir cura de la terra, el treball cooperatiu, participatiu.

Cal que el NOU MODEL ECONÒMIC ens permeti el positiu del sistema actual (desenvolupament tecnològic i científic) mitjançant la part positiva de les monedes regionals (però posant fre a les especulacions,  posant fi als paradisos fiscals i regulant mitjançant una taxa les transaccions internacionals) i d'altre banda cal posar en marxa mecanismes d'enriquiment local mitjançant la creació de nodes/grups d'intercanvi i monedes locals que permetin el desenvolupament de la solidaritat i la cooperació en els entorns locals i recuperant molt del que en 30/40 anys s'ha perdut de la manera de viure de les persones.

Hem d'avançar col·lectivament cap a uns models de vida que puguin ser assumits per a tothom. Si hi han concentracions de diner regional, que aquestes estiguin al servei de la gent i no pel gaudir elitista d'uns pocs, i que seveixin per fer grans projectes (consensuats per totes les persones afectades).

El Canvi Climàtic, resultant de les malifetes que hem fet a la Natura, ens adverteix de quins tipus de projectes ens convenen ara: el més urgent és afavorir la recuperació de terres mitjançant tècniques de regeneració, i poder tornar a afavorir uns nivells de vida sostenible, amb el conreu d'aliments, millorat amb l'intercanvi actual de coneixements, que permeti retornar a la vida en el camp però amb uns mitjans de comunicació que ens mantinguin en contacte uns amb els altres, creant plegats, un futur digne per tothom.