Entitats col·laboradores i finançament

Sobre el finançament

NODES AUTOFINANÇATS AMB ECONOMIES LOCALS

Aquesta empresa global ha d'aconseguir autoabastir-se en cadascún dels nodes i amb la cooperació entre ells.

DIFUSIÓ I SUPORT INICIAL AMB L'ECONOMIA GLOBAL

Per aconseguir fer difusió de l'empresa global Arbre de la Pau i per donar el suport mínim, si és necessari, als nous nodes locals que vagin sorgint i tinguin les lògiques dificultats inicials, caldrà preveure unes despeses mínimes però necessàries (també per la gestió administrativa del projecte) que podran ser cobertes amb aportacions de les entitats que es vulguin sumar a aquesta empresa global.

ENTITATS COL·LABORADORES

* Fundación Cultura de Paz
*
*