Transitar en l'àmbit GLOBALIMPULSAR L'INICI DE L'ERA GLOBAL


per poder reformular i reconstruir de nou, progressivament, tot el sistema de relacions entre les persones, pobles i nacions... refent les Constitucions d’acord amb l’Era Global.

Una campanya global

Hi ha d’haver un primer pas que és necessari que sigui assumit per TOTHOM i impliqui una frontera virtual entre la Era Pre-Global i la Global, per tal de poder iniciar processos terapèutics i negociadors que possibilitin posar a zero els comptadors de les desconfiances, curar les ferides obertes i aclarir els deutes pendents entre persones, pobles i nacions. Aquest “recomençar de nou” és necessari per tal de poder edificar una nova societat on els Drets Humans siguin una realitat per a tothom i puguem fer les paus entre nosaltres i amb la Natura que tant hem maltractat.


Estem treballant per posar en marxa una Campanya adreçada a TOTHOM per aconseguir aquest primer acord d'abast mundial. 


Més informació a:  LES PORTES A NIVELL GLOBAL