Els treballadors

Els potencials treballadors d'aquesta empresa som totes i tots, perquè el futur és de tothom.
Tothom està en un pla d'igualtat en quant a les aportacions que es poden fer, hi ha qui podrà aportar més d'una cosa i altres més d'una altre, hi ha qui té més possibilitats degut a la seva edat, formació, etc. i d'altres en podran aportar menys... però totes i tots tenim moltes coses a aportar.

En aquesta empresa no hi ha categories.