El projecte

(perquè en faci totes les esmenes que consideri oportunes)

(carta adreçada a les entitats que es vulguin afegir al projecte “Campanya per la Gran Transició”)

Benvolgut/da (representant de l'entitat........................................)

Fa uns anys, fruit de la trobada de voluntats de persones preocupades pel futur del nostre Planeta i del què deixarem com herència als nostres fills, va néixer el projecte Arbre de la Pau. Concretament l'any 2008 en ferem la constitució formal, la finalitat de la qual néix de la hipòtesi següent:

“La senzilla imatge d’un arbre les arrels del qual sorgeixen de tots els racons del Planeta i s’eleva alt i fort per sobre del mateix, i es ramifica en milers i milers de branques donant lloc a milions de fruits, és una imatge evocadora d’una invitació inicial: “l'Arbre de la Pau ens convida a totes i a tots a formar part d’un projecte comú global”. Aquest sentiment de pertànyer a un projecte comú global, encara que totalment divers, té la força suficient per posar en marxa una espiral de sinèrgia positiva capaç de transformar, amb l’esforç de tothom, les negativitats actuals en un Món divers, sostenible i pacífic...”

L'entitat que des del primer moment donà suport al projecte és la Fundación Cultura de Paz amb el sr. Federico Mayor Zaragoza al davant, qui fou president de la UNESCO durant 12 anys i creador i gran difusor del concepte Cultura de Pau.

En la web de l'entitat (www.arbrepau.net) podeu consultar més informació sobre la mateixa, entre la que volem destacar el suport que hem rebut del llegendari cantant de folk i lluitador pels Drets Humans i la pau mr. Pete Seeger, que s'ha adherit com a patró-jardiner, encapçalant la llista de les trobadores i els trobadors que es vulguin adherir per difondre el projecte.

Fruit d'aquestes sinèrgies neix també el projecte que avui us fem arribar i que l'anomenem: “Campanya per la Gran Transició”. Per tal que si en compartiu el seu contingut, vulgueu impulsar-lo i signar la vostra adhesió al mateix. (FALTA INDICAR DE QUINA MANERA ENS HO HAN DE COMUNICAR)

Quedem a la vostra disposició per qualsevol dubte i/o suggeriment.

Moltes gràcies,

Federico Mayor Zaragoza
(president de l'entitat Arbre de la Pau)


CARTA A TU (a cada persona del Planeta Terra):

Fa 61 anys que unes persones en representació de molta gent, varen signar un document que anomenaren Declaració Universal dels Drets Humans. La realitat actual però és de que moltíssima gent no gaudeix dels mínims drets bàsics per a poder viure.

El món està plegat de conflictes entre persones, entre paisos, entre cultures... relacionats amb els Drets Humans i s'acostumen a utilitzar diferents formes de violència per a resoldre'ls, “guanyant” el qui aplica més força i “perdent” qui n'aplica menys. En realitat els conflictes així no desapareixen, en tot cas se'n generen de nous com a resultat de la violència.

Amb la gran riquesa del nostre Planeta on hem nascut i vivim, creiem que totes i tots hi podríem viure dignament d'acord amb els Drets Humans, però tenim grans problemes organitzatius que provoquen que uns pocs disposin de la major part de les riqueses que són de tots.

Aquests problemes organitzatius són el resultat d'inèrcies, de maneres de fer que venen d'anys i segles però aquestes grans diferències s'han agreujat molt en els 30 o 40 darrers anys.

Al llarg dels anys i segles els diferents sistemes religiosos, culturals i de creences han anat marcant l'essència de la manera de viure dels pobles i de les persones, produint sistemes de desenvolupament diferents segons les diferents cultures i això genera incompatibilitats que són una font de conflictes que no poden seguir.

Hem arribat a un punt en el que hem de fer-nos compatibles els uns amb els altres tot respectant-nos els diferents sistemes culturals i de creences. Això és urgent doncs tenim un gran problema comú que hem generat i que ens afecta: el Canvi Climàtic i si no fem el necessari per aturar-lo podria suposar el final de l'espècie humana en uns anys

PRINCIPIS PER LA COMPATIBILITAT INTERCULTURAL

Ens han de permetre poder netejar la brutícia de totes les contaminacions (de l'aire, de l'aigua, de la terra... i dels cors i ments de les persones).

1 – La història viscuda (de la Humanitat), siguin quines siguin les creences sobre l'orígen de la persona, és el resultat de la suma de les decisions que fins ara, els nostres avantpassats i nosaltres, hem anat prenent en resposta a les diferents situacions passades. Les decisions futures estan per prendre, per tant el futur està en les nostres mans. Tot el que no s'ha executat encara està pendent de la darrera decisió.

2 – La Regla d'Or: “Fes als altres el que vulguis que et facin a tu i no facis als altres el que no vulguis que et facin a tu”. Aquesta regla és un dels pilars fonamentals de gairebé totes les religions. No hi té cabuda doncs la cultura de la imposició.

3 – Sortir del laberint (de la Història) on estem atrapats al mig d'errors i d'horrors. Totes i tots tenim portes a obrir i portes a tancar per afavorir els canvis que necessitem. Petits canvis i grans canvis. Cadascú segons els seus nivells de responsabilitat.

4 – Fomentar la creativitat de tothom. Tothom ha de poder participar amb llibertat i aportar el millor de si mateix perquè alguna cosa funcioni millor.

5 – Resoldre els conflictes sense violència física ni psíquica. Hem de promoure acords jo guanyo – tu guanyes – tots guanyem. Per això cal parlar, reflexionar i tornar a parlar el que faci falta fins trobar la solució satisfactòria per totes les parts. El passat ja no el podem canviar, el futur el podem crear.

6 – Assumir les responsabilitats. Cadascú les seves, tothom en té, moltes o poques, més grans o més petites. Qui vol ser el primer en liderar ha de ser el primer en servir.

7 – Canvi d'Era. L'Era Pre-Global s'ha acabat i hem entrat a l'Era Global però seguim vivint amb l'herència de tots els errors i horrors acumulats del passat. És necessari fer la Transició del canvi d'Era i per això cal construir una barrera entre el passat i el futur que ens permeti avançar plegats el millor possible. (annex I)

8 – El futur: un Gran Projecte colectiu. Posar en marxa entre totes i tots el projecte més gran de la història: una estructura operativa en forma d'arbre d'arbres, totalment distribuida, que ens afavoreixi la cooperació en la diversitat, el creixement sostenible i la convivència pacífica entre totes les cultures i maneres de ser. (annex II)

9 – Mantenir un Debat Global obert sobre quines portes hem d'anar obrint i quines hem d'anar tancant, individualment i colectiva i a tots nivells per construir aquest projecte divers, sostenible i pacífic. (annex III)

10 – Nous reptes esperen a la Humanitat, un cop superat el gran embolic organitzatiu actual i units a la memòria dels nostres avantpassats estimats que ja han retornat a la Natura i que creien en un futur millor, obrim els ulls i veiem que tenim tot un univers per descobrir, a l'interior i a l'exterior, el més proper i el més llunyà, que ens ha de permetre gaudir i créixer en el coneixement de l'Essència de la Vida.

----------

Et convidem a treballar per difondre i posar en marxa aquests Principis per la Compatibilitat Intercultural, de tres maneres:

La primera és que et demanem que signis la petició de l'Inici de l'Era Global (annex I).

La segona és que facis teu el Gran Projecte col·lectiu i pensis com pots col·laborar en fer-lo possible. (annex II).

La tercera és que identifiquis les portes que depenen de les teves decisions personals, per valorar si et cal canviar alguna cosa de la teva vida (annex III).

Gràcies,

Les entitats i persones adherides a la Campanya per la Gran Transició
(EN UNA WEB/BLOG HI AFEGIRIEM LES ENTITATS I PERSONES ADHERIDES)

(annex I)

LA GRAN PORTA D'INICI DE L'ERA GLOBAL

Tenim un objectiu comú, un punt clau on abocar totes les energies acumulades en aquest temps d’insatisfacció social àmpliament compartit, hem de provocar un punt d’inflexió capaç de produir un Gran Acord col·lectiu: La necessitat de declarar l'Inici de l'Era Global, i amb ell, la creació imaginària però real, d’una Gran Barrera que ens ha de permetre a totes i a tots, col·lectivament, abandonar definitivament l'Era Pre-Global i entrar en la Era Global, assentant unes noves bases per compartir el futur.

Cal posar tots els “comptadors de la desconfiança” a 0. Això ha de permetre poder-nos posar a treballar plegats (diferents cultures, sistemes de creences, procedències, etc.) cadascú des del seu lloc, per construir un món divers, sostenible i pacífic.

Una porta simbòlica sota la qual anem passant persona a persona i assumint a la vegada voluntàriament aquests principis de compatibilitat.

Haurem iniciat el somni del futur de la Humanitat.

(veure carta d'adhesió i full de signatures)

(CALDRIA ELABORAR MOLT BÉ UNA WEB PER AQUESTA RECOLLIDA D'ADHESIONS,
POSSIBLEMENT PER POSAR EN MARXA AQUESTA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES
CALDRIA CONVOCAR UNA REUNIÓ DE LES ENTITATS QUE S'HAGIN AFEGIT A LA
CAMPANYA PER LA GRAN TRANSICIÓ.)(annex II)

UN GRAN PROJECTE COLECTIU: L'ARBRE DE LA PAU.

Posar en marxa entre totes i tots el projecte més gran de la història: una estructura operativa en forma d'arbre d'arbres, totalment distribuida, que ens afavoreixi la cooperació en la diversitat, el creixement sostenible i la convivència pacífica entre totes les cultures i maneres de ser.

Si en l'Era Pre-Global les estructures de funcionament habitualment teníen forma de piràmide amb el poder al cap de munt, una colla de comandaments intermitgos i en la base de la piràmide els treballadors o treballadores (o esclaus) (amb més o menys drets), en l'Era Global les estructures de funcionament han de permetre les sinèrgies de la participació activa de totes les persones implicades en cada estructura.

L'estructura que fa possible això té la forma d'un arbre, el tronc del qual és el que està arrelat i d'on absorbeix la força que el manté dret i viu i unes branques que sostenen branquillons, fulles i fruits que capten les energies del sol, l'aire i l'aigua (la vida real i la interacció amb el medi). Mentre que les piràmides són de pedra, inamovibles i totes iguals, els arbres, són de matèria viva (cèl·lules vives) i arrelats en la terra d'on reben la seva riquesa dels elements vius i són tots diferents adaptats a la diversitat de climes del Planeta.

El projecte Arbre de la Pau, recollint la tradició existent en totes les cultures dels arbres de la pau, de la vida, de la ciència, de la saviesa, de la veritat, etc. entesos com a simbols transcendents, representa un Gran Arbre plantat al damunt del Planeta el tronc del qual simbolitza la unió dels pobles i de les nacions en la forma de les institucions coordinadores de la globalitat. Cadascuna de les branques representa un país o una nació i cada branquilló representa un poble.

Cada poble a la vegada el podem entendre en la forma d'un arbre més petit en el que el tronc representa la unió de les entitats i persones del mateix i que ha de promoure la independència i la interdependència de totes i tots per tal que tot el potencial humà (l'energia, la intel·ligènica i la capacitat afectiva de cada persona), pugui desenvolupar-se enriquint a la vegada el conjunt amb un estret lligam amb els forçes de la Natura i els seus elements del lloc concret on s'arrela l'arbre local.

Les fulles representen els sistemes de captació energètica i els fruits el producte de les sinèrgies generades, el color diferent de cada arbre, de cada poble, que enriqueix el conjunt de la Humanitat amb tots els colors de l'arc de sant Martí.
La primera etapa del projecte: LA GRAN TRANSICIÓ

El primer pas per transformar l'actual situació del món, que s'assembla més a un Gran Monstre que s'està menjant el Planeta a la imatge de l'Arbre de la Pau que hem intentat descriure, ha de ser posar-nos en marxa per fer aquesta Transició. La Transició ha de ser a tots els nivells (personal, local, regional i global).

A Nivell Personal. Seria aconsellable que cadascú comencés ja a revisar el seu sistema de vida i de valors, les seves portes que obra o tanca a cada moment i si aquestes estan afavorint el canvi o mantenen la situació actual.

A Nivell Local. Seria interessant que cada poble (si és molt gran potser es podria plantejar per barris) es plantejés com afavorir el màxim el creixement dels seus valors, de les seves riqueses, del seu potencial local, amb la participació de tothom, per intentar ser el màxim d'autosuficient energèticament i en producció dels seus aliments. Aquest és el primer pas per poder fer front a les dificultats climàtiques, financeres i de qualsevol altre tipus, i poder ser forts per ajudar a altres pobles, si cal.

A Nivell Regional i Global. Seria aconsellable obrir uns processos de transformació real en que es refessin les Nacions Unides junt amb les institucions internacionals (Banc Mundial, entitats financeres i de comerç, etc.), que portessin a una reformulació progressiva de les pròpies Constitucions i de les Constitucions dels paísos, adaptant-les a la nova realitat on per exemple els sistemes de defensa de cada país, font actual de grans despeses que invaliden el desenvolupament positiu de les nacions, deixarien ja de tenir sentit, a la vegada que contribuirien a la distensió, a la confiança i a la creació d'un clima propici per la construcció del Món Nou del futur.

Els sistemes culturals, religiosos i de creences seguirien essent el que ja són: les arrels d'aquest Arbre que ha nascut de la Història del sentir col·lectiu i que suposen el vincle amb la Història de la Humanitat i amb la raó de ser de l'existència humana.


(annex III) (FALTA REVISAR I ESCRIURE MILLOR)

ALGUNES PORTES QUE HEM D'OBRIR O TANCAR:

A NIVELL PERSONAL...

OBRIR
respirar correctament
menjars sans
practicar algun esport
ús de la bicicleta
ús dels transports públics
col·laborar en projectes creatius i positius
reciclar tot el reciclable
llegir i aprendre’n si no en sabem
seleccionar allò que realment ens interessa de la televisió i del cinema
reflexionar sobre la informació i treure’n conclusions
conèixer-nos a nosaltres mateixos
ser creatius, tothom té qualitats per desvetllar
aprendre a dir no quan cal
viure cada segon de la vida
dedicar temps a un mateix
actitud positiva
posar damunt la taula tot allò que pot facilitar acords beneficiosos per a tothom
somriure sincer- ajudar als altres
respectar als altres
escoltar als altres
crear bon ambient, bona harmonia, bones vibracions
perdonar
ser agraïts
estimar
tenir temps per la contemplació

TANCAR
ús excessiu de substàncies nocives pel cos: tabac, cafè, drogues, menjars insans
ús excessiu del cotxe i de vehicles motoritzats
la mandra, dir "ja ho faré demà"
convertir les negociacions en un pols, en un combat
fer mal físic o psíquic
risc inútil, sobretot si es posa en risc la vida d'altres
mals humors i a tot allò que els genera
les actituds masclistes
l'egoisme


LES PORTES DE CASA TEVA...

OBRIR
millorar l’espai habitable
col·laboració i repartir-se les feines comunes
que la llar convidi al descans, al relaxament i a la recuperació per l’acció
la igualtat de drets i obligacions entre gèneres
totes aquelles coses que redueixen el consum energètic depenent
l’alimentació sana que surt directament de la Natura i quants menys productes químics millor
reciclatge correcte de tot allò que no necessitem
la planificació conjunta, coordinació i participació en les tasques
que la casa convidi al creixement de la persona i la seva creativitat
valorar les coses senzilles
escollir els continguts de la televisió a partir de la raó
una llar acollidora que convidi a sentir-se a gust, a compartir i estimar
que hi regni la pau del respecte mutu
la llibertat de cada membre del nucli familiar
unes bones relacions amb els veïns

TANCAR
el desordre i la brutícia
els luxes excessius
el consum energètic innecessari
"tenir" perquè la veïna en té o perquè són "moda"
fer les coses pel què diran i per "façana"
consumir la programació nefasta i l’anomenada “televisió brossa”
la violència i a l’agressivitat masclista


LES PORTES DEL TEU POBLE...

OBRIR
que tothom pugui veure cobertes les seves necessitats bàsiques
afavorir les energies renovables i fomentar el seu ús
facilitar que tothom pugui disposar d'un habitatge mínim
facilitar que tothom tingui accés al sistema de salut
facilitar que tothom pugui menjar
facilitar que tothom pugui estudiar
circular a peu, amb bicicleta i amb transports públics
biblioteques, espais públics per ubicar tot el Saber
espais de connexió pública d’Internet
espais per facilitar la participació i el contacte entre cultures diferents
que tothom tingui accés clar als pressupostos i hi puguin participar activament
fomentar la cultura del creixement personal
espais acollidors per la ciutadania
unes ciutats de mida intermèdia
uns serveis socials i a una participació ciutadana que vetlli per les necessitats mínimes de tota la població
unes forces de l’ordre amb criteris no-violents
fomentar l'intercanvi i l'enriquiment entre les persones vinculant el desenvolupament artesanal i a la producció que les forces de la natura del lloc ens donen (terra, aigua, aire, etc.).

TANCAR
injustícia social
tràfec de drogues i a la delinqüència
deteriorament físic de la ciutat
les contaminacions acústica, atmosfèrica, aigües, etc.
l’analfabetisme
descontrol pressupostari
consumisme empobridor


LES PORTES DEL TEU PAIS...

OBRIR
que els sistemes de comunicació cobreixin les necessitats bàsiques
les energies renovables i estimular el seu ús
planificar amb la participació del nivell local en la distribució dels usos dels espais entre els pobles
facilitar que tothom tingui accés al sistema de salut
l’anomenada Renda Bàsica (salari ciutadà) per facilitar que tothom pugui tenir els mínims coberts, en cas d'extrema necessitat
facilitar que tothom pugui estudiar
circular a peu, amb bicicleta i amb transports públics
que els qui controlen els diners els utilitzin per a millorar les condicions de vida de tothom en forma de projectes positius
fomentar l’ús d’Internet
facilitar a tothom la connexió a Internet
espais per facilitar el contacte entre cultures diferents
que tothom conegui la distribució dels pressupostos i hi puguin participar activament
fomentar la cultura del creixement personal
facilitar el creixement intel·lectual de la població
l’actualització permanent de la Constitució
l'enriquiment local de cada població
unes ciutats de mida intermèdia i ben comunicades
unes Forces de Pau Noviolentes

TANCAR
la injustícia social
el tràfec de drogues i delinqüència
la fabricació i tràfec d’armes
l’especulació
l’analfabetisme
el secretisme
el descontrol pressupostari
els serveis d’espionatge

LES PORTES DE TOT EL MÓN...

OBRIR
la ONU sigui l'entitat que representa realment a tots els pobles i nacions del Planeta
la ONU, que sigui la coordinadora global de les necessitats energètiques del Planeta
l’energia renovable i neta
la Comunicació Global
transformar les institucions Internacionals en Observatoris de necessitats humanes
la ONU, que sigui la coordinadora global de les necessitats culturals e intel·lectuals del Planeta
les necessitats humanes en matèria de cultura i saber
la coordinació en matèria d’investigacions i qüestionaments ètics
investigació amb finalitats constructives
la ONU, que sigui la coordinadora global del Planeta
un Pla Global de reducció dels deutes econòmics i ecològics dels nivells regionals
refer les Institucions Internacionals perquè sota la coordinació del Secretari General de les Nacions Unides es comenci per reescriure la Constitució de la ONU
que el Tribunal Penal Internacional sigui l’òrgan garant de la Justícia Internacional
que tots els països reescriguin les seves Constitucions en base a un model marc proposat per la ONU
entendre que el respecte entre les persones, religions i cultures és la base de la gran riquesa de la diversitat humana

TANCAR
la descoordinació que permet les més grans desgràcies actuals
transport incontrolat de productes perillosos
la descoordinació que permet les més grans desgràcies actuals en matèria d’erosió cultural
la investigació en armes i eines de destrucció
qualsevol guerra i a la fabricació d’armes